KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Välkommet förslag till samlande digital myndighet

SKL ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen digitalforvaltning.nu, och en myndighet för digitalisering. Men det behövs mer för att skapa långsiktiga former för utvecklingen.

Digitalforvaltning.nu är ett första delbetänkande från utredningen om effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. I delbetänkandet finns bland annat förslag till en samlande myndighet för att främja, koordinera och stötta digitaliseringen i offentlig sektor.

– Denna huvudinriktning står vi bakom. Men det behövs långsiktiga och permanenta former för gemensam prioritering, finansiering och utveckling och det anser vi uppnås bäst genom återkommande förhandlingar mellan stat, kommun, landsting och region, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommener och Landsting (SKL).

– Vi välkomnar också tydliga målsättningar för offentlig sektors digitalisering och förutsätter att även dessa tas fram gemensamt. Vi vill gärna bidra i det arbetet, säger Lena Micko.

Ny myndighet

SKL har tidigare påpekat behovet av en samlande myndighet, likt den i Danmark där digitaliseringsstyrelsen funnits sedan 2011 och starkt bidragit till att Danmark har digitala och moderna lösningar i den offentliga servicen för medborgarna. I delbetänkandet föreslås att en befintlig myndighet får ansvaret.

– Vi kan se vissa fördelar med detta, det går till exempel snabbt att komma igång med arbetet. Men på sikt finns det behov av en fristående digitaliseringsmyndighet med ansvar för hela samhällets digitalisering, där den offentliga sektorn naturligtvis är en stor del, säger Lena Micko.

Enligt SKL bör myndigheten syssla med bland annat att främja, koordinera, stödja och följa upp digitaliseringen inom offentlig sektor och ansvara för att utveckla och förvalta gemensam nationell digital infrastruktur och nationella digitala tjänster.

Digital offentlig post

SKL slår i sitt yttrande fast att all offentlig post ska vara digital om ett par år. Här är tjänsten Mina Meddelanden ett bra första steg för att gå över till digital kommunikation.

– Vi påpekar däremot att tjänsten såsom den fungerar nu inte motsvarar behoven hos kommuner, landsting och regioner. För att dessa ska ansluta sig till tjänsten behövs möjlighet till dubbelriktad kommunikation och att även privata utförare kan vara anslutna. Vi saknar dessutom en tydlig målbild och utvecklingsplan, som omfattar hela behovet av säker digital kommunikation, och som inkluderar kommunikationen mellan myndigheter, kommuner och landsting, säger Lena Micko.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2017-06-14

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se