Vänner i världen

Kommits har ett antal vänföreningar där det sker ett utbyte av kunskap och erfarenheter. De kontakterna är också en viktig del av omvärldsanalysen. Samarbetet är organiserat genom LOLA-ICT, som är en liten paraplyorganisation som fångar upp de gemensamma frågorna och bidrar till att sprida kunskapen.

Kommits have close contact with similar organizations around the world for exchange of knowledge and experience. The collaboration is organized through LOLA-ICT, which is a small umbrella organization that contributes to spreading the knowledge between it´s members

LOLA
http://lola.v-ict-or.be/

Vänföreningar

V-ICT-OR
Belgien
www.v-ict-or.be

MISA / ASIM
Canada
www.misa-asim.ca

KITA
Danmark
www.itchefer.dk

VIAG
Nederländerna
www.viag.nl

ALGIM
Nya Zeeland
www.algim.org.nz

SOCITM
Storbritannien
www.socitm.net

GMIS
USA
www.gmis.org