Så blir du medlem

Därför ska din kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med Digitaliseringen är gemensamma för alla kommuner idag. Ett medlemskap ger dig bättre möjlighet: – till erfarenhetsutbyte med andra kommuner – att debattera och diskutera Digitaliserings-frågor i ett gemensamt forum – att ta del av nyttig information – att ta del av förhandsinformation från leverantörer.

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. Medlemskapet är personligt, men medlemmen representerar kommunen gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem ska ha digitaliseringsfrågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha något samordningsansvar gällande Digitaliseringen (Digitaliserings-, Drifts- eller IT-chef, IT-samordnare, strateg etc). Medlemskapet innebär att alla medarbetare i kommunen kan utnyttja medlemspriset i samband med KommITS konferenser.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2023/2024 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

För att bli medlem, mejla till kansli@kommits.se och ange:

Förnamn
Efternamn
Organisation
Titel
Adress
Postadress
Mobilnummer
E-post
Faktureringsdress om det är annan än ovan.