Om föreningen och kontaktuppgifter

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i Digitaliserings-frågor.

Den ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte för alla som jobbar med Digitalisering i kommunerna.

Kommits styrelse för 2023.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg, och består av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av representanter för ca 170 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår minsta kommun är Lekeberg och den största är Umeå.

Förutom att anordna konferenser – arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och med våra systerföreningar i USA, Storbritannien, Canada, Danmark, Belgien, Holland och Nya Zeeland. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte, där det finns goda möjligheter att knyta kontakter som är till stor nytta i det dagliga arbetet.

Föreningen är öppen för alla kommuner eller kommunalförbund och är leverantörsoberoende.

Frågor som rör information till medlemmar, ekonomi, konferenser och kontakter med andra organisationer hanteras av KommITS styrelse.

Postadress till KommITS
KommITS
c/o Marianne Olofsson
Munkedals kommun
Forum
455 80 Munkedal