KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik

Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.

- Digitalisering är ett sätt att möta kompetensutmaningen i välfärden. Invånarna förväntar sig också en smartare och mer tillgänglig välfärd. I det arbetet är välfärdens medarbetare, både dagens och morgondagens, direkt avgörande, säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen. Sju av tio svarar att de jobbar på en arbetsplats där det införts digitala verktyg och arbetssätt de senaste två åren. Och fler än åtta av tio medarbetare vet hur de ska använda sig av de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen idag. Nio av tio tycker att det varit tydligt varför digitala verktyg/arbetssätt införts. Samtidigt säger sex av tio att de tror att kompetenskraven kommer att öka de närmaste tre åren.

- Det finns en grundläggande positiv syn på digitalisering, vilket är en bra förutsättning. För kommuner och regioner är det viktigt att medarbetare och chefer tillsammans utvecklar nya sätt att arbeta med stöd av digital teknik. Delaktighet är en nyckel i det fortsatta arbetet, säger Agneta Jöhnk.

Rapporten visar tydligt att utbildningsväsendet inte hänger med i den snabba utvecklingen. Endast 16 procent av studenterna upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet.

Staten har ett stort ansvar för att utveckla utbildningarna så att de förbereder studenter för ett arbetsliv i vården, skolan och omsorgen. Utbildningssystemet måste självfallet möta arbetslivets behov, både för den grundläggande utbildningen och för kompetensutveckling under yrkeslivet, säger Agneta Jöhnk.

Rapporten bygger på resultat från två webbenkätundersökningar som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av SKR. Den ena enkäten besvarades av 1 093 yrkesverksamma och den andra enkäten besvarades av 819 studenter.

Läs mer på SKR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-03-17

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se