KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter framme - eSamverka

Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter framme

Att införa e-legitimering och e-underskrifter är en komplicerad process. Med eSams nya vägledning får organisationer stöd utifrån flera perspektiv; juridiskt, tekniskt och säkerhetsmässigt.

Den nya vägledningen har namnet Juridisk vägledning för införande av e-legitimering oche-underskrifter. Den har tagits fram av eSams juridiska expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även banksidan har bidragit i arbetet, bankerna utfärdar idag över 90 procent av alla e-legitimationer.

Digitaliseringens guldägg

- E-legitimering och e-underskrifter är digitaliseringens
guldägg - de är centrala funktioner att ha på plats för att kunna skapa säkra e-tjänster som både användare och myndigheter har förtroende för. Jag är väldigt glad över att vi har fått en sådan bred förankring av vägledningen, det skapar en trygg gemensam bas för alla inblandade, säger Johan Bålman, ordförande i eSams rättsliga expertgrupp.

Hjälp för att få tydliga avtal och rutiner

Det är flera perspektiv att ta hänsyn till i samband med att en organisation inför e-legitimering och e-underskrifter - juridik, teknik och säkerhet måste samspela. Det är också många olika parter involverade; användare, de som tillhandahåller tjänster där e-legitimering eller e-underskrift krävs, de som utfärdar e-legitimationer, leverantörer av identitetsintyg och underleverantörer för att nämna några. Och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

- Det är ett komplicerat område, inte minst för att det har skett ett skifte i teknik och parter på senare år. Därför har vi bedömt att det behövs en vägledning som ger guidning. Det är viktigt att få till tydliga avtal och rutiner som garanterar att tjänsterna verkligen blir säkra och åtnjuter straffrättsligt skydd, säger Johan Bålman.

Många yrkesgrupper berörs

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor men även privat sektor berörs.Den är skriven för jurister i första hand, men även för alla andra yrkesgrupper som är involverade, som t.ex. arkitekter, verksamhetsutvecklare, upphandlare, informationssäkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

- Vi har försökt att skriva så pedagogiskt som möjligt om komplicerade skeenden. Den kan användas på olika sätt, för att skapa överblick över området, som en praktisk handledning och som en informationskälla med hänvisningar om var man kan läsa mer, säger Johan Bålman.

Läs mer och hämta vägledningen på eSams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2017-03-09

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se