KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Vägen mot en digitaliserad omsorg

Allt fler vård- och omsorgstjänster blir beroende av ett snabbt och säkert bredband. Bredbandsforums Praktikfallsgrupp Länk till annan webbplats. har undersökt e-hälsoområdet och identifierat utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur. Praktikfallsgruppen har nu överlämnat ett antal förslag för ökad samverkan och tydlighet på området till Bredbandsforums styrgrupp och dess ordförande IT-minister Mehmet Kaplan.

E-hälsoområdet är brett och växande. Tjänsteleverantörerna på marknaden och tjänsterna de erbjuder är många. Det finns flera lösningar att välja bland och vissa är oprövade. Införandet av e-hälsotjänster reser en mängd frågor, frågor som kan skilja sig åt beroende på huvudman och vilken typ av verksamhet som ska digitaliseras. Regelverket är delvis otydligt, och ibland även vilken aktör som har ansvar för en viss fråga. Införandet av e-hälsotjänster på ett effektivt och säkert sätt kräver en god samverkan och kommunikation mellan landsting, kommuner, tjänsteleverantörer, och bredbandsaktörer.

Bredbandsforums Praktikfallsgrupp har under perioden oktober 2015 till februari 2016 studerat olika användningsfall för e-hälsa inom den kommunala omsorgen. I arbetsgruppens slutrapport beskrivs utvecklingen på området, vilka aktörer och nyckelroller som är viktiga i införandet, och vilka frågor dessa ställs inför. Arbetsgruppen konstaterar också att när vård- och omsorgstjänster i en kommun ska digitaliseras ställer det stora krav på bredbandsinfrastrukturen. Bredbandet måste vara robust och tillgängligt i hela kommunen, alla brukare oavsett var man bor måste kunna lita på att tjänsterna fungerar. Det är också viktigt att den information som går över bredbandet är säker och att man värnar brukarnas integritet.

Läs mer om Bredbandsforums förslag och hämta rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2016-03-02

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se