KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Svenskt ramverk för digital samverkam

eSam har tagit fram en första version av ett svenskt ramverk för digital samverkan. Det har tillkommit i bred samverkan även med aktörer utanför eSam

För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Ramverket ger ett stöd för alla offentliga och offentligt finansierade organisationer i att navigera i samma riktning och därigenom kunna utbyta information på ett effektivt sätt. Ramverket ersätter de tidigare principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen.

Det svenska ramverket för digital samverkan tar sin utgångspunkt i den nya versionen av EIF (european interoperability framework) . I det svenska ramverket för digital samverkan är EIF inarbetad och anpassad till svenska förhållanden och förutsättningar.

Utifrån ansatsen att ramverket bör vara gemensamt för hela det offentliga föreslår eSam att den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska ta över förvaltningen och vidareutvecklingen av ramverket. eSam kommer inleda en dialog med den nya myndighetsledningen om detta så fort den är på plats.

Läs mer på och hämta rapporten på eSams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2018-07-05

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se