KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Stort behov av e-legitimation i tjänsten, visar en ny rapport

Mängden e-tjänster som kräver e-legitimation växer ständigt i kommuner och regioner. Hanteringen av digital identitet är verksamhetskritisk för omfattande delar av offentlig förvaltning. E-legitimation är också en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av digital service.

Det saknas idag fungerande sätt att hantera e-legitimation i tjänsten, vilket innebär att alltfler medarbetare i välfärden får använda sina personligt utfärdade e-legitimationer, med personnummer som identitetsbärare.

SKR anser att alla invånare enkelt och tryggt ska kunna e-legitimera sig för att nyttja digitala välfärdstjänster och att all offentligt anställd personal ska kunna legitimera sig och verifiera sin roll och organisationstillhörighet digitalt. Detta är avgörande för utvecklingen av välfärden i en digital tid och för möjligheten att effektivisera offentlig sektor med stöd av digitalisering.

SKRs bild av nuläget i kommuner och regioner är att det, trots att arbetet med digital identifiering pågått under många år, fortfarande saknas heltäckande, kostnadseffektiva och säkra förutsättningar för kommuner och regioner att säkerställa både invånares och medarbetares identiteter vid användningen av digitala tjänster.

För få en uppdaterad bild av behoven genomförde SKR 2019 en enkätundersökning med fokus på kommuner och regioners behov inom området. Enkäten genomfördes tillsammans med myndigheten för Digital förvaltning och Regeringskansliets Infrastrukturdepartement, som ställde samma frågor till myndigheterna.

Kommuner och regioner svarar i enkäten att man har ett stort behov av att utbyta information med varandra och andra myndigheter och i takt med att fler processer digitaliseras behövs fungerande och säkert sätt att kunna identifiera medarbetare i tjänsten både inom och över organisationsgränser. Samma sak gäller för e-underskrifter som också behöver kunna knytas till en juridisk organisation.

Läs mer på SKR:s hemsida och hämta rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-03-17

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se