KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande

Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.

I skrivelsen, som skickas till regeringen idag, konstaterar SKL att dagens kommunallag inte möjliggör automatiserat beslutsfattande i den utsträckning som behövs. Sedan 2018 är det möjligt för statliga myndigheter, men kommunallagens bestämmelser har inte ändrats på samma sätt.

– Ett automatiserat beslutsfattande förenklar den kommunala och regionala verksamheten och gör det enklare för medborgare att få likvärdig handläggning och snabbare beslut. Antalet dagliga rutinbundna beslut är omfattande och potentialen att frigöra tid är stor. Det är helt nödvändigt när behoven av välfärd ökar samtidigt som arbetskraftsbristen är ökande, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2019-07-03

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se