KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

SKL vill ha avgiftsfritt informationsutbyte för kommuner

SKL ställer sig bakom de rekommendationer som e-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. Förbundets yttrande syftar främst till att lyfta kommunsektorns perspektiv och behov.

Rekommendationerna i slutbetänkandet ska driva på den gemensamma e-förvaltningsutvecklingen. Och här, menar SKL, tappar man ibland bort det kommunala perspektivet.

Det gäller bland annat det avgiftsfria informationsutbytet mellan myndigheter, där utvecklingen oftast fokuserar på kostnadsfritt utbyte av information mellan statliga myndigheter. Kommuner och landsting förväntas även fortsättningsvis betala för att ta del av statlig registerinformation, menar SKL.

– Information måste kunna delas avgiftsfritt mellan samtliga myndigheter inom offentlig sektor om att vi ska uppnå bästa möjliga nytta av digitaliseringen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Förbundet vill ha en kartläggning av vilka informationsmängder som ska utgöra samhällets grunddata och som ska användas brett i offentlig sektor. Därtill behöver det behöver det utformas en finansieringsmodell för informationsutbytet, enligt SKL.

Digitalt som förstahandsval

Slutbetänkandets övergripande och uppmanande formulering om att digitala tjänster ska vara förstahandsval i kontakterna med medborgare och företag, vill man ändra till ”Digitalt som förstahandsval” för att undvika för mycket fokus på just e-tjänster. Även handläggning och informationsutbyte måste vara digitalt för att nå full effektivitet och nytta.

– Risken är annars att det blir kvantitet istället för kvalitet, säger Lena Micko. Fokus måste ligga på samverkan kring invånarnas livssituationer – inte på att utveckla så många tjänster som möjligt.

Läs mer om SKL:s ställningstagande på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2015-12-02

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se