KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

SKL-koncernens snabbspår för digitalisering ger resultat

SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla tjänsterna snabbare via en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret, och flera tjänster är på gång.

Snabbspår innebär att tjänsten går att köpa via SKL Kommentus nationella ramavtal om Programvaror och programvaror som molntjänst 2016. Köpet görs genom en förenklad upphandlingsprocess som kallas FKU, Förnyad Konkurrensutsättning.

För närvarande finns två sådana tjänster, Taligenkänning och screeningtjänst. Taligenkänning används för att tala in dokumentation istället för att skriva in den. SKL har nyligen låtit 35 socialsekreterare testa tjänsten, med flera positiva resultat. Med den AI-baserade screeningtjänsten kan läs- och skrivsvårigheter hos barn upptäckas tidigare och enklare.

- Det här är mycket bra exempel på hur vi genom att använda upphandling som strategiskt verktyg kan att sprida och tillämpa innovativa lösningar i praktiken. Nu när det finns fungerande tjänster på marknaden som svarar upp mot ett verksamhetsbehov, då kan vi fånga upp och tillgängliggöra dem för samtliga SKL:s medlemmar genom SKL Kommentus ramavtal, säger Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

Ramavtalet kan användas av de kommuner som är avropsberättigade, det vill säga har rätt att nyttja avtalet. Kommunen kan också välja att göra en egen upphandling.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2018-09-28

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se