KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

SKL ber Datainspektionen om råd gällande Safe Harbor

SKL har bett Datainspektionen om vägledning när det gäller EU-domstolens dom som underkänner Safe Harbour-regelverket. Domen kan påverka samtliga molntjänster där det finns en överföring av uppgifter till USA och användningen av sådana tjänster hos kommuner, landsting och regioner.

EU-domstolen underkänner Safe Harbor-regelverket (ett regelverk som bl a reglerar amerikanska företags dataöverföring från EU till USA) eftersom det inte ger tillräckligt dataskydd. Konstruktionen är redan föremål för omförhandling mellan EU och USA och domen igår sätter press på dessa förhandlingar.

- Eftersom det är frivilligt att ansluta sig till Safe Harbor, är regelverket inte överordnat amerikansk lagstiftning. Krav på att företagen ska dela information till amerikanska myndigheter går därför först och Safe Harbor utgör därmed inte det skydd som motsvarar EU:s regelverk om dataskydd. Överföring av uppgifter till länder med otillräckligt skydd är inte tillåtet, förklarar Jeanna Thorslund, jurist och samordnare för informationssäkerhet på SKL.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2015-10-13

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se