KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling

I verktyget eBlomlådan kan kommunerna själva värdera sin digitala utveckling. En ny rapport där SKL har sammanställt kommunernas svar kring digitala tjänster och arbetssätt, visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.

Verktyget är framtaget av SKL i samarbete med kommunrepresentanter som har bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering i kommunerna. Rapporten bygger på resultatet av 141 kommuners publicerade självvärderingar i verktyget.

Resultatet i rapporten indikerar att tillgången till digital service blir allt bättre i kommunerna och att fler medborgare har möjlighet att sköta sin kontakt med kommunerna via digitala verktyg. Samtidigt visar resultatet att de mindre kommunerna fortsatt halkar efter de större i den digitala utvecklingen. Rapporten visar även att digitala tjänster i allmänhet är vanligast inom skolans område och minst vanliga inom omsorgen. Ungefär hälften av kommunerna uppger att de samverkar kring den digitala utvecklingen.

Rapporten i korthet

  • eBlomlådan är ett självvärderingsverktyg - rapporten bygger på 141 kommuners publicerade självvärderingar i verktyget.
  • Kommunernas självvärderingar visar att större kommuner har kommit längre än mindre kommuner i sin digitala utveckling.
  • Vanligast förekommande digitala tjänsten i verktyget är en digital tjänst för att ansöka och få besked om antagning till gymnasium (81 %).
  • Lite mindre än en tredjedel av kommunerna uppger att de tillhandahåller öppna data (28 %).

Läs mer om rapporten och hämta den på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2016-12-30

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se