KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Det är inte bara Digitaliseringskommissionen som under hösten undersökt digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Analysgruppen Arbetet i framtiden, en av tre analysgrupper som tillsattes av framtidsminister Kristina Persson, kom för några dagar sedan med sin första delrapport Länk till annan webbplats., som utgår från hur arbetsmarknaden förändras i och med digitaliseringen. Även Svenskt Näringsliv publicerade i veckan en rapport av Mårten Blix, doktor i nationalekonomi och f d sekreterare i Framtidskommissionen: The economy and digitalization – opportunities and challenges. Länk till annan webbplats.

Det finns, som syns i tabellen ovan, en betydande samsyn mellan initiativen, både vad gäller vilka problem som måste lösas och hur lösningarna kan se ut. Arbetet i framtiden har ett något snävare perspektiv och tar därför bara upp utmaningar relaterade till just arbetsmarknaden, men det är ändå talande att analyserna är så pass lika.

Alla ser hur arbetsmarknaden förändras, med automatisering av vissa jobb och risker för ökade klyftor mellan dem vars kompetens kompletterar datorerna och dem som kan ersättas av datorer. De förra blir mer produktiva i och med digitaliseringen och kan få högre löner, medan de senare blir mer utsatta på arbetsmarknaden och riskerar att pressa lönerna neråt. Lösningen ligger framförallt i ökad kompetens och kontinuerlig kompetensförstärkning under hela livet. Tiden när man utbildade sig till något i ungdomen och sedan klarade sig med samma kunskaper genom hela yrkeslivet är förbi. Arbetet i framtiden skissar på en modell för hur kompetensutvecklingen framöver ska organiseras och finansieras som ligger väl i linje med idéer från övriga rapporter.

Läs mer på Digitaliseringskommisionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2016-01-04

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se