KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Rekommendationer för kommunernas informationssäkerhet

MSB presenterar nu rekommendationer för kommunernas arbete med informationssäkerhet.
- Invånarna ska kunna känna förtroende för informationshanteringen, säger Åsa Zetterberg vid SKL:s avdelning för digitalisering.

Rekommendationerna baseras på rapporten ”En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete” som togs fram 2015 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i nära samverkan med SKL. Den enkät som gjordes som underlag till rapporten har analyserats ytterligare och resulterar nu i åtta rekommendationer till kommunerna.

- Innehållet i rekommendationerna stämmer bra överens med vad vi från SKL:s sida framhåller när det gäller grundläggande förutsättningar för informationssäkerhet, säger Jörgen Sandström, sektionschef vid avdelningen för digitalisering.

Som en hjälp för kommuner, landsting och regioner att välja rätt åtgärder för att skydda informationen, har SKL tagit fram verktyget KLASSA. I verktyget finns tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav.

Nya rekommendationer till kommuners arbete med informationssäkerhet, se MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationssäkerhet, SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KLASSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2017-01-25

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se