KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Offentlig sektor behöver bli bättre på digitalisering

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitalisering under de senaste åren, och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det visar ESV:s uppföljningar inom området.

Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppföljning av digitaliseringen av det offentliga Sverige visar att det finns ett fortsatt behov av tydligare styrning av förvaltningens digitalisering. Det finns en stor potential för att effektivisera området och det blir en viktig uppgift för den nya Myndigheten för digital förvaltning. Men statliga myndigheter, kommuner och landsting har även ett stort eget ansvar för att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Uppföljningen visar att tillgången till nödvändig kompetens är ett hinder för digitalisering hos de flesta offentliga aktörer. Inte minst inom nyttorealisering. Resultaten i ESV:s enkät visar att endast 16 procent inom statlig sektor och 4 procent inom kommunal sektor har beslutat om ett ramverk för nyttorealisering. Offentliga sektorn involverar inte heller sina användare vid utveckling av digitala tjänster i den utsträckning som vore önskvärt för att skapa tjänster som ger ökad användar- och samhällsnytta.

– ESV konstaterar att det behövs ett rejält kompetenslyft i hela den offentliga sektorn. Det handlar både om att öka den digitala mognaden hos ledningen och att öka kompetensen i organisationen inom bland annat nyttorealisering och behovsdriven utveckling. Det behövs för att skapa rätt förutsättningar för en verksamhetsutveckling som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Sofia Allansson utredare på ESV, som ansvarat för uppföljningen av digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Läs mer på ESV:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa:ESV

Sidan publicerad: 2018-03-26

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se