KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Ny vägledning från eSam ger stöd för digitalt först

Den juridiska expertgruppen inom eSam har tagit fram en vägledning för digitalt i första hand. Vägledningen ger stöd i hur organisationer ska kunna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med privatpersoner och företag.

Med den nya vägledningen ”Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand” vill eSam stödja digitaliseringen av offentlig sektor genom att ge stöd till den myndighet som planerar för att gå över till digitalt i första hand. Vissa avsnitt riktar sig huvudsakligen till jurister medan andra vänder sig även till andra, som beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och arkitekter.

Regeringens ambitioner

I budgetpropositionen för 2018 uttalade regeringen att digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Med digitalt som förstahandsval menar regeringen att den offentliga förvaltningen, när det är lämpligt, ska välja digitala lösningar vid utformningen av sin verksamhet.

Regeringen har också breddat användningen av begreppet digitalt i första hand så att det inte bara omfattar kontakterna med enskilda utan även förvaltningens verksamhet, inklusive samverkan med andra myndigheter. Regeringens mål med Digitalt först är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Principiella överväganden, framgångsfaktorer och praktiskt stöd

Johan Bålman från eSams kansli leder den rättsliga expertgruppen i eSam som tagit fram vägledningen.

- I första hand vänder vi oss till myndigheter som inte har kommit så långt i sin digitaliseringsprocess. Vägledningen kan användas dels som grund för en myndighets policydokument och dels som mer handfast stöd när myndigheten överväger att införa en viss digital tjänst, säger Johan Bålman.

Vägledningen ger stöd i olika typer av principiella överväganden, som till exempel hur frivilligt det ska vara att använda en digital kanal, och resonerar kring fördelarna med digitala kanaler i förhållande till traditionella kanaler. Vägledningen går också in på Mina Meddelanden och Mina Sidor som framgångsfaktorer för en snabbare övergång till digitala kanaler.

Genomgång av rättsliga förutsättningar för digitalisering

En central del i vägledningen är förstås de rent rättsliga förutsättningarna för digitalisering. Den går igenom vilket stöd som finns för digitalisering i förvaltningslagen och regeringsformen.

- Med rätt utformade digitala tjänster finns normalt inga rättsliga hinder, säger Johan Bålman.

I vägledningen finns också en genomgång av andra relevanta vägledningar och liknande dokument som E-delegationen och eSam har tagit fram. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt har tagits fram just för att stödja förvaltningens digitalisering. En kortare genomgång görs av varje sådant dokument med tips om respektive vägledning kan stödja i digitaliseringen.

Läs mer och hämta vägledningen på eSam:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2018-04-30

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se