KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nya digitaliseringsmyndigheten efterlängtad

- Beskedet om den nya digitaliseringsmyndigheten är efterlängtat. Och SKL vill delta och bidra till att myndigheten får den kraft som krävs, säger Gunilla Glasare, tf avdelningschef på SKL.

Sverige har de senaste åren halkat bakåt i EU-kommissionens ranking över ländernas digitala utveckling. Orsaken är till stor del att utvecklingen inom offentlig sektor går långsamt. I Danmark finns sedan flera år Digitaliseringsstyrelsen, som starkt har bidragit till att dansk offentlig sektor kommit betydligt längre än i Sverige.

Samverkan för handlingskraft

Det finns också höga förväntningar från invånarna på en bättre digital service från kommuner, landsting och regioner – bara två av tio tycker att sektorn lever upp till deras förväntningar.

Gunilla Glasare, tf avdelningschef på SKL

- Det behövs ordentlig handlingskraft för att vi ska få effekt, och det är i kommuner, landsting och regioner som samhällsutmaningarna finns och där behoven blir tydliga. Därför behövs arbetsformer för samverkan, för att komma överens om kommande prioriteringar, säger Gunilla Glasare.

Den nya myndigheten ska vara aktiv från den 1 september 2018. Uppdraget definieras bland annat som att ”samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen”. Redan nu i höst påbörjas förberedelsearbetet och myndighetens lokalisering ska då också tillkännages.

Fakta

Ur regeringens budgetproposition:

 • ”…en långsiktig satsning för att stärka och effektivisera styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn, bl.a. genom att inrätta en ny myndighet med uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen … Den nya myndigheten avses att inrättas under 2018 och bl.a. ansvara för uppgifter som nu utförs av E-legitimationsnämnden. Nämnden kommer därför att avvecklas.”
 • ”Det finns ett fortsatt behov av att stärka förmågan att leda den digitala utvecklingen hos statliga myndigheter, kommuner och landsting.”
 • ”Regeringen genomför en ny satsning på öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Tillgängliggörande, matchning och vidareutnyttjande av data ska främjas. Strukturerad samverkan kring utbyte av data mellan enskilda och offentliga aktörer ska förstärkas i syfte att stödja innovation och delaktighet.”
 • ”Regeringen bedömer att lagstiftningen måste anpassas
  ytterligare för att ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och
  samverkan inom offentlig sektor. Regeringen kommer att ta ställning till de
  förslag som lämnas från utredningen om rättsliga förutsättningar för en
  digitalt samverkande förvaltning utifrån behovet av att undanröja onödiga
  juridiska hinder för digitalisering och samverkan.”

SKL:s ståndpunkter finns sammanfattade i remissvaret på delbetänkandet digitalforvaltning.nu.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2017-09-25

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se