KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering

Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.

Dagens – och i ännu högre grad morgondagens – arbetsmarknad kräver digital kompetens. Men för den svenska skolan saknas ett nationellt helhetsgrepp likt det som sedan länge finns i Danmark och Norge.

– Vi kan inte vänta längre på fler utredningar. Vi vill att staten tar fasta på våra förslag, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

I en framställan till statsråden Gustav Fridolin och Ardalan Shekarabi föreslår SKL att regeringen snarast beslutar om en samlad satsning för skolans digitalisering. SKL ser tre spår i det arbetet:

  • Ett första steg kan vara att regeringen uppdrar till Skolverket att samverka med SKL för att uppnå visionen i förslagen till nationella strategier; att alla barn och elever utvecklar en digital kompetens samt att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
  • Samtidigt behöver skolans grundläggande digital infrastruktur förbättras, till exempel genom nationella it-standarder, säkrare och enklare inloggningsförfarande för alla elever och lärare. SKL vill gärna vara en aktiv part i det arbetet.
  • I förlängningen behöver kraftsamlingen omfatta samtliga aktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen av skolväsendets digitalisering.

– SKL och våra medlemmar står redo att bidra med insatser, kompetens och erfarenhet för att kraftsamla kring skolans digitala arbetsmetoder, innehåll och grundläggande tekniska förutsättningar. Vi behöver öka takten och vi behöver göra det tillsammans med staten, säger Lena Micko.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2017-01-11

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se