KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nationell digital infrastruktur behöver prioriteras - om välfärden ska ställa om

En rapport från DIGG betonar vikten av ökad samordning av digitaliseringsarbetet i den offentliga förvaltningen. SKR delar den bilden och efterfrågar en samsyn mellan staten och huvudmännen kring prioritering, takt och finansiering.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har analyserat Sveriges placering i internationella jämförelser på området digital förvaltning. Analysen visar att Sverige ofta placerar sig bland de bästa i dessa mätningar.

Särskilt pekar DIGG på att Sverige har en digitalt mogen befolkning och ett digitalt moget näringsliv, vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla den offentliga servicen genom digitalisering. Sveriges tillgång till nödvändig infrastruktur som bredband och annan teknik är förhållandevis god i jämförelse med andra länder, men här vill SKR understryka att det finns mycket kvar att förbättra innan digitaliseringens potential kan tas tillvara fullt ut i välfärden.

- Även om Sverige internationellt sett har bättre tillgång till viss typ av infrastruktur än andra länder är vår förmåga att bygga hållbara och robusta ekosystem för data som strategisk resurs och nationell infrastruktur ytterst begränsad, säger Jenny Birkestad chef för avdelningen för digitalisering på SKR.

Digitaliseringsarbetet kräver en ökad samordning

Myndigheten för digital förvaltning betonar i sina reflektioner att det krävs en gemensam målbild och ökad samordning av digitaliseringsarbetet inom den offentliga förvaltningen, vilket SKR instämmer i.

- Om vi ska kunna nyttja digitaliseringens möjlighet för att möta välfärdens stora utmaningar behöver vi etablera en nationell digital infrastruktur. Det är ett omfattande men nödvändigt jobb som kan ske först när det finns en samsyn mellan staten och huvudmännen kring prioritering, takt och finansiering, säger Jenny Birkestad.

SKR bidrar aktivt i de nationella initiativ som i dag pågår för att utveckla och etablera grundläggande förutsättningar för samhällets digitalisering, till exempel genom effektivt informationsutbyte. Det sker redan ett aktivt digitaliseringsarbete ute i verksamheterna, men för att skola, vård och omsorg ska få rätt förutsättningar att utvecklas i en digital tid behövs en nationell kraftsamling.

Läs mer på SKR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-03-17

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se