KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering

SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

I februari 2020 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Syftet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2020.

SKR har inrättat en stödfunktion/kompetenscenter som särskilt ska stödja de tio modellkommunerna och tillsammans med dessa möjliggöra för alla kommuner i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Både det ekonomiska stödet och kompetenscentret ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala tjänster och tekniska verktyg. Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

− Det är positivt att vi kan komma igång med modellkommunerna så kunskaperna om digitaliseringens möjligheter kan användas av fler kommuner. Den nya tekniken kan underlätta både för de äldre som får ta del av omsorgen och arbetet för medarbetare samt bidra till en bättre kvalitet i verksamheten, säger Eva Sahlén, samordnare för projektet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Modellkommunerna är:

  • Borås
  • Eskilstuna
  • Grästorp
  • Kalmar
  • Karlstad
  • Kramfors
  • Lund
  • Skellefteå
  • Uddevalla
  • Övertorneå

Alla tio kommunerna har kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. De är starka var och en för sig och har tillsammans en mycket bra samlad kompetens. De 10 kommunerna kompletterar även varandra bra när det gäller styrkeområden, geografi och kommunstorlek.

Lär mer på SKR:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-06-02

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se