KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Mer tid till socialt arbete när datorn fattar enkla beslut

Brist på socialsekreterare, långa handläggningstider och pressad budget fick socialtjänsten i Trelleborgs kommun att söka nya arbetssätt. Genom e-tjänster har de minskat handläggarnas administrationstid, samtidigt som de ökat servicen till medborgarna. Nästa steg är att automatisera själva handläggningen.

– Med tanke på hur stor del av kommunens budget socialtjänsten utgör är det förvånande att digitaliseringen inte har kommit längre. Det ville vi ändra på, berättar Roger Granat som är avdelningschef på socialtjänsten i Trelleborgs kommun.

Under ett par år har kommunen infört digitala lösningar för att frigöra administrativ tid så att handläggarna kan ägna mer tid åt kundnära socialt arbete. Efter att ha varit först i Sverige med att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd, har de nu även infört en digital beräkning av avgifter inom hemtjänsten.

– Det har varit viktiga steg, inte minst eftersom tjänsterna ökar servicen till medborgarna. Men det krävs fortfarande att handläggaren i sin tur knappar in en hel del uppgifter manuellt. säger Roger Granat.

Läs mer på Smartare Välfärds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2017-04-19

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se