KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Konkret plan för skolans digitalisering tas fram

Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet sträcker sig fram till 2022 och innehåller tre fokusområden och flera delmål. SKL ansvarar för att under denna tid, tillsammans med regeringen och Skolverket, ta fram en handlingsplan för att nå strategins mål.

– Arbetet med handlingsplanen kommer att ske transparent och i bred samverkan med aktörer inom skolväsendet. Samarbete, dialog, öppenhet och att ta till vara andras goda erfarenheter är hörnstenar i vårt arbete, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på SKL.

Nästa steg

För att intresserade ska kunna följa hela arbetsprocessen och komma med förslag och inspel kommer en digital arena att skapas. Det kommer att erbjudas flera olika sätt att vara delaktig i arbetet. Redan nu har kontakter med olika aktörer tagits.

– Handlingsplanen är ett av flera stöd för skolväsendet att arbeta med digitaliseringen av skolan. Det är därför väsentligt att man kommer igång lokalt redan nu, och inte väntar in handlingsplanen. Det handlar om att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar, såväl i skolan som i samhällslivet, säger Annika Agélii Genlott.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2018-02-19

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se