KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner. Nu har även kommunerna bestämt att låta invånare att ta del av sin kommunala journalinformation via 1177 Vårdguiden. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län.

Från och med januari visar Västerås stad journalinformation från alla verksamheter, och all hälso- och sjukvårdsdokumentation från samtliga yrkesroller. Region Västmanland arbetar sedan tidigare med sammanhållen journal med möjlighet att visa journalinformation. Nu ansluter Västerås Stad till samma modell.

- För oss är det en självklarhet att invånarna ska få tillgång till även sin kommunala journal via 1177 Vårdguiden, säger Anne Almqvist digitaliseringsstrateg i Västerås stad.
Kommunen visar journalinformation retroaktivt från november 2019 och det är information som till exempel anteckningar, vårdkontakter och loggar. Kommunen har tidigare visat journalinformation för behörig vårdpersonal via Nationell patientöversikt, NPÖ.

- Det är en stor fördel att vi använder samma system som regionen. Vi har kunnat nyttja regionens kompetens och vi använder nu samma begrepp och termer, vilket underlättar för patienten, säger Anne Almqvist.

Kommunerna i Jönköpings län började i maj att visa journalinformation från elevhälsans medicinska insats. Arbetet har bedrivits i projekt, med pilotkommunerna Nässjö och Vetlanda som nu visar vaccinationer och tillväxtkurvor. Projektet har tagit fram rekommenderat arbetssätt för skolsköterskor för vaccinationer och utbildning i vårddokumentation.

Läs mer på Ineras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-06-30

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se