KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

KommITS har delat ut 2016 års priser

Vid KommITS digitaliseringsdagar i Malmö så delades priser ut till Årets IT-partner, Årets Digitaliserings-projekt och årets IT-Personlighet.

Årets IT-personlighet

Motivering:

Informationssäkerhet och samarbete är två svåra och stora områden som kräver både engagemang och entusiasm för att bli framgångsrikt.

Årets IT-personlighet har med en obändig tro på att samarbete lönar sig och en lika stark tro på informationssäkerhetens möjligheter visat att det går att lyckas.

Från sin utsiktspunkt i en region har han inspirerat och stöttat kollegor i hela landet, bidragit till kompetenshöjning, synliggjort kommuner och landstingens behov i samhället och även varit med och startat det första nationella nätverket för kommunal informationssäkerhet.

Årets IT-personlighet har fått andra att förstå att informationssäkerhet är angeläget och delar gärna med sig av både sig själv och sitt arbete. Stephen Dorsch från Regionförbundet Kalmar tilldelas priset som årets IT-personlighet då han inte bara lyckats göra informationssäkerheten intressantare, han har också fått andra att förstå varför det är så viktigt.

Vinnare:

Stephen Dorch

Årets Digitaliserings-projekt

Motivering:

Informationsförsörjning är svårt, ofta tidsödande och lätt att slarva med om man har manuella och analoga rutiner. Årets IT-projekt såg utmaningen för socialtjänsten och de utmaningar som var förknippade med svårigheten att samla in all nödvändig information från myndigheter för att kunna fatta korrekta och riktiga beslut.

Projektet såg också hur initiativ tagits och hur efterlängtat det var att hitta en smart lösning på socialsekreterarnas vardagsutmaning.

Den gemensamma, nationella, digitala tjänsten för insamling av information för att underlätta arbetet med ekonomiskt bistånd i kommunerna, SSBTEK, har blivit en succé hos verksamheten och tilldelas därför 2016 års utmärkelse Årets Digitaliserings-projekt.

Vinnare:

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Årets IT-partner

Motivering:

Årets partner har alltid varit bland de första att boka plats på våra möten, erbjuder alltid lösningar i teknik och produkter för att göra våra möten smidigare och effektivare. Partnern har på det viset klart fått fram sitt budskap samtidigt som de underlättar för de medverkande på konferenserna.

Pristagare:

Nexus

Sidan publicerad: 2016-04-27

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se