KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Gemensam strategi för en effektiv och innovativ välfärd

Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.

Utvecklingen av samhället går fort och drivs fram av ett antal faktorer. En är den demografiska utvecklingen och de högre krav den medför och en annan är kommunal och regional ekonomi. I maj presenterade SKL den senaste ekonomirapporten som visar att tre av fyra kommuner har underskott. Läget är liknande för regionerna.

För att ge kommuner och regioner förutsättningar för att öka takten i verksamhetsutvecklings- och effektiviseringsarbetet har SKL tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus AB skrivit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. Strategin syftar till att skapa en gemensam riktning för kommuner och regioner och fånga nödvändiga perspektiv och viktiga förutsättningar för en effektiv och innovativ välfärd.

Enklare och mer kostnadseffektivt

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar fungerar som bas för kommuners och regioners utvecklingsarbete och gör det enklare och mer kostnadseffektivt.

– Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner och regioner, och erbjuda vägledning och förutsättningar där SKL bäst kan stötta utvecklingen med bra förutsättningar som till exempel upphandlingar och avtal via SKL Kommentus AB, säger ordförande för SKLs digitaliseringsberedning Daniel Forslund.

Läs mer och hämta strategin på SKL:s hemisda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2019-06-20

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se