KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Förslag om en aktör med samlat ansvar för digitalisering i offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket, ESV, är den myndighet som är bäst lämpad att ta hand om uppdraget att ansvara för digitaliseringen av offentlig sektor. Det är en av slutsatserna i det delbetänkande i utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning som idag överlämnats till regeringen.

Den pågående utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning fick ett tilläggsdirektiv i november som bland annat innebar att ta fram förslag för hur ansvaret för digitaliseringen i den offentliga sektorn kan samlas hos en myndighet. Idag lämnade utredaren Hans-Eric Holmqvist över delbetänkandet till civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har analyserat hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet, med start den 1 juli 2018. Detta inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen bedömer att Ekonomistyrningsverket är bäst lämpad att ta emot uppdraget om ett samlat ansvar för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Utredningen säger också att en alternativ lösning kan vara att E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvar som utredningen föreslår.

Läs mer på eSams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2017-03-20

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se