KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

eSams medlemmar skattar sin förmåga till digital samverkan

Vi vet att vi måste samverka för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men hur är det med förmågan? eSams medlemmar börjar hos sig själva och genomför en självskattning av hur väl den egna organisationen lever upp till det ramverk för digital samverkan som eSam tagit fram.

Svenskt ramverk för digital samverkan, som eSam arbetat fram i bred samverkan, innehåller 13 principer och 41 rekommendationer som ska vara ett stöd för en gemensam riktning i digitaliseringsarbetet. Det utgår från det europeiska ramverket för interoperabilitet, EIF, som är inarbetat i ramverket. eSams medlemmarna börjar nu införa det i sina organisationer.

- I första hand handlar det om att säkerställa att principer och rekommendationer arbetas in i styrdokument och processer men det kan också handla om andra åtgärder som till exempel att ändra en process eller genomföra en utbildningsinsats inom ett område där det framkommit behov av förändring eller utveckling. Alla medlemmar behöver värdera vad som är relevant för dem, säger Mikael Österlund.

60 frågor fördelade på olika perspektiv

Som ett första steg genomförs en självskattning hos respektive medlem av hur väl den egna organisationen uppfyller rekommendationerna i ramverket. Självskattningen görs i januari – mars 2019 med stöd av ett gemensamt verktyg i Excel. Det innehåller 60 frågor uppdelade på ramverkets olika perspektiv: Styrning och ledning, Juridik, Digitala mötet, Verksamhet, Information och data, Teknik samt Säkerhet och integritet.

Läs mer på eSams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta del av Svenskt ramverk för digital samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2019-02-20

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se