KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

E-legitimationsnämnden lägger till en separat övergångstjänst

Fler elektroniska tjänster kräver säkra och effektiva metoder för att identifiera personer och företag. Myndigheten E-legitimationsnämnden, som har regeringens uppdrag att samordna offentlig sektors e-legitimeringar, lanserar nu en separat övergångstjänst.

Idag är e-legitimationer i Sverige uppbyggda av privata initiativ med BankID som den ledande lösningen. För användare behöver mer göras så att alla kan använda en e-legitimation. För offentlig sektor behövs standardiserad teknik som tillgodoser behoven för myndigheter och andra offentliga aktörer på ett mer hållbart och effektivt sätt. Alla parter har behov av att det är säkert och enkelt.

Arbetet med att ta fram andra regler för svenska e-legitimationer har inneburit flera utmaningar, inte minst när det gäller säkerhets- och ersättningsfrågor. Myndigheter och leverantörers anslutningstakt har varit för låg. Nu tas en ny, separat övergångstjänst fram. Syftet är att säkerställa försörjningen av e-legitimeringar och e-underskrifter på kort sikt och ge mer tid för översyn och utveckling  av regelverket Svensk e-legitimation..

Samtidigt bjuder E-legitimationsnämnden in berörda aktörer till en bred dialog och samlar förslag för att stegvis utveckla det offentliga regelverket för svenska e-legitimeringar. Regeringsuppdraget ska redovisas den 31 mars.

- Personer och företag i Sverige ska ha tillgång till enkla och säkra e-legitimationer. Vi har hittills inte nått ända fram till svenska e-legitimationer som tillgodoser alla behov. Nu växlar vi upp arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar lösning, säger E-legitimationsnämndens ordförande Gunilla Nordlöf.

Läs mer på e-legitimationsnämndens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2016-02-05

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se