KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Digitalt först för ett smartare Sverige

Sverige är och har under många år varit en världsledande it-nation. För att Sverige även i fortsättningen ska vara världsledande inom it är det nu dags att vi tar nästa steg.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avser att idag inleda ett samarbete för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Det finns dock ett område där vi hittills inte nått hela vägen fram och det är digitaliseringen av det offentliga Sverige. Vi ser att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheterna utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Tillsammans ska vi nu jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och vi måste samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle. Vi måste på allvar prioritera den digitala förnyelsen. Vi måste tänka digitalt först.

Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. En digitalisering av det offentliga Sverige skapar förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, fler jobb och snabbare planprocesser för fler bostäder.

Läs mer på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2015-11-09

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se