KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Digitaliseringsstudien ger resultat

Samarbetet mellan KommITS, SKL och Finansdepartementet uppmärksammas i regeringens budgetproposition.

I KommITS-tidningen nummer 2/2017 Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. skrev vi om den studie om digital omställning i landets kommuner som regeringen under 2017 genomförde tillsammans med SKL och KommITS. Under hösten har resultaten analyserats vidare hos Finansdepartementet, och tagit sig ända in i regeringens budgetproposition för 2018.

- Den omnämns där, vilket är ett tecken på att den har betydelse för vårt arbete, säger Therese Kristensson, ansvarig för studien på Enheten för digital förvaltning hos Finansdepartementet.

Hon säger att studien har väckt intresse och uppskattning på många håll, såväl inom offentlig sektor som hos utomstående organisationer.

- Vi har bland annat presenterat resultaten för organisationer som Bredbandsforum. Vi är väldigt glada över att den når ut, och mycket av återkopplingen från kommuner handlar om igenkänning i resultaten. Jag tror att den här typen av samarbete, som vi uppskattade väldigt mycket, bidrar till ökad förståelse kring digitaliseringen och dess förutsättningar, säger Therese Kristensson.

Studiens tydligaste resultat var att digitaliseringstakten i en kommun i mångt och mycket bestäms av ledarskapet. Digitalt drivna chefer, framförallt kommundirektörer, krävs för att transformationen ska ta fart.

- Det har vi tagit fasta på i kommittédirektivet till den nya digitaliseringsmyndigheten, som bland annat ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av förvaltningen i kommuner. Det tror vi kommer att främja den digitala kompetensen, inte minst hos ledningen, säger Therese Kristensson.

Andra resultat som kommit fram i analyserna av studien är behovet av en samordnad digital infrastruktur som kommunerna kan ansluta sig till. 10 januari lämnade Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster efter ett och ett halvt års arbete sitt slutbetänkande, som bland annat berör effektivare digital infrastruktur, såväl som nya direktiv för e-legitimationer och informationssäkerhet.

- Det är, tillsammans med den nya myndigheten och en satsning på öppna data, våra viktigaste digitaliseringsfrågor 2018, säger Therese Kristensson.

Text: Christian Naumanen

Saxat från KommITS-tidningen 1/2018 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2018-03-19

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se