KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Digitaliseringskommissionen lämnar sitt slutbetänkande

Den 15 december lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande, För digitalisering i tiden. Förslaget innehåller fyra rekommendationer till regeringen, bland annat att en ny myndighet inrättas, med ansvar för att främja digitaliseringen.

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande För digitalisering i tiden (SOU 2016:89). I betänkandet konstateras att digitaliseringen har stora effekter på individer och samhälle. Digitaliseringskommissionen går från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle, och det offentliga behöver ta en ledande roll i den digitala transformationen. Det kräver långsiktighet och ett helhetsgrepp, en inriktning och kraftsamling. Då kan Sverige åter bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter.

Mot bakgrund av analysen lämnar Digitaliseringskommissionen fyra rekommendationer till regeringen.

  1. Organisation för digitalisering – inrätta skyndsamt en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen.
  2. Strategi för digitalisering –anta en strategi som ger riktning och kraft åt arbetet.
  3. Ledarskap för digitalisering –stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används.
  4. Kompetens för digitalisering –prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället.

Läs mer och hämta rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2016-12-15

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se