KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd

Nu är samverkansportalen Dela Digitalt igång! Genom samverkansportalen kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 330 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma initiativ och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att dela med sig, att hitta vad andra gjort, få vetskap om vilka initiativ som pågår och som går att delta i samt att fråga andra om att engagera sig i det egna initiativet. Genom att mötas så här kan offentlig sektor jobba både snabba på, öka kvalitet och effektivisera verksamhetsutvecklingen – smartare helt enkelt!

Alla som arbetar inom offentlig sektor har tillgång till sajten genom sin mejladress.

- Med hjälp av Dela Digitalt kan vi tillsammans skapa en arena för samverkan. Detta bygger på att alla är med och bidrar och både delar och tar del av varandras kunskaper, erfarenheter och initiativ. Och av det vi hittills hört är detta efterlängtat, säger projektledaren Johan Kjernald, från Göteborgsregionens kommunalförbund.

En viktig del i Dela Digitalt är möjligheten att samverka kring gemensamma lösningar.

- Genom Dela Digitalt vill vi skapa en tydligare ”dela-kultur” i offentlig sektor. Det är möjligt att söka samverkansparter som vill delta i ett initiativ genom finansiering, med kompetenser eller som pilotverksamhet. På så sätt kan organisationer lättare hitta varandra, vi får ett brett engagemang och större möjligheter att med gemensamma resurser skapa riktigt bra lösningar, säger Anna Pegelow, ansvarig för satsningen på SKL.

Samverkansportalen Dela Digitalt byggs upp på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. I mitten av november 2016 lanserades den första versionen men vi kommer kontinuerligt att utveckla sajten med ny funktionalitet.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela digitalt
Sidan publicerad: 2016-11-16

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se