KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Beställargrupp välfärdsteknologi

SKL har tillsammans med ett 20-tal kommuner ett beställarnätverk som samverkar med syfte att öka förmågan att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.

Beställargrupp välfärdsteknologi bildades hösten 2016 i SKL:s regi och samlar personer med kompetens kring välfärdsteknologi. Gruppens uppdrag handlar om digitalisering av kommunal vård, omsorg och socialtjänst med fokus på välfärdsteknik och individcentrerade e-hälsolösningar.

Beställargruppens uppdrag

SKL har i en överenskommelse med Vinnova enats om uppdrag och finansiering för Beställargrupp välfärdsteknologi för 2017-2019.

Uppdraget är att underlätta arbetet med att upphandla välfärdsteknologi genom att publicera rekommendationer som andra kommuner kan använda. Samt att stimulera innovation och utvecklingen av nya tjänster genom att kommunicera behov och utmaningar till marknaden.

Gruppens resultat kommer att vara inom två kategorier: beställarnätverk och välfärdsteknik. Målet är att stimulera bildandet av fler beställarnätverk samt dela erfarenheter till kommuner och marknadens leverantörer. Gruppen väljer själva vilka frågor som ska prioriteras men ska vara av sådan karaktär att enskilda kommuner har svårt att nå framgång på egen hand. Det kan handla om:

  • Vinster med att agera lika - marknaden uppskattar enhetliga krav
  • Att det är svårt att göra själv - tillsammans kan man bygga kunskap
  • Att det är resurskrävande - bra att kunna dela på bördan.

Beställargruppens arbete

Öppen välfärdsteknik

Där målet är att få en definition publicerad på Wikipedia som är accepterad och med syfte att:

  • Påskynda utvecklingen mot mer öppna lösningar
  • Underlätta kommunikation mellan kommuner och leverantörer
  • Tydligare upphandlingar.

Läs mer om Beställargruppen på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2018-01-25

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se