KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Automatisering kan minska arbetskraftsbristen

Välfärden står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.

– När vi tittar på de demografiska prognoserna kommer det inte finnas tillräckligt med människor att anställa framöver. Därför är det viktigt att vi hittar andra sätt att lösa välfärdsuppdragen på. Där kommer den digitala tekniken in. Mycket tyder på att det går att både höja kvaliteten och sänka kostnaderna med nya smarta lösningar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL har gått igenom forskningsläget som visar att det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många områden. Med befintlig teknik är det redan idag möjligt att automatisera enkla regelstyrda administrativa uppgifter.

– I svenska kommuner, landsting och regioner är det sannolikt arbetsuppgifter inom områden som administration, ekonomi, service, och teknik som kommer att påverkas i störst utsträckning. Inom områden som utbildning, vård och omsorg är potentialen lägre, men ändå betydande, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Globalt bedöms hälften av alla arbetsuppgifter kunna automatiseras inom ett par decennier. Få yrken bedöms kunna automatiseras i sin helhet, däremot kan de flesta yrken automatiseras till viss del. Samtidigt kommer nya yrken och uppgifter att tillkomma.

Åtgärder på kort och lång sikt

Åtgärder behöver vidtas både nu direkt och på längre sikt.

– På kort sikt handlar det om att identifiera enkla regelstyrda uppgifter och att automatisera det som är möjligt och som skapar nytta. Det finns mängder av sådana uppgifter i våra verksamheter, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL.

På längre sikt behöver nationella standarder etableras och hinder i regelverk behöver röjas. I dag tillåter till exempel lagstiftningen automatiska beslut i statliga myndigheter, men inte i kommuner.

– Vi behöver också utforska hur artificiell intelligens, stora datamängder och uppkopplade saker kan bidra till välfärden. Med dessa tekniker kommer vi på sikt inte bara kunna automatisera befintliga processer. Vi kommer att kunna lösa våra uppdrag på helt nya sätt, säger Jenny Birkestad.

Potential i automatiserad ärendehantering

Att hantera ärenden är en omfattande administrativ uppgift för kommuner, landsting och regioner. Idag finns väl utvecklad teknik för att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt.

Flera kommuner, landsting och regioner automatiserar sin ekonomi- och löneadministration. Många följer också Trelleborgs exempel och automatiserar ansökan om ekonomiskt bistånd. I Trelleborg sker 75 procent av alla ansökningar digitalt och det är två personer istället för, som tidigare, fem-sex personer som administrerar ansökningarna. Handläggarna har i stället 30 timmar per vecka de kan ägna till förebyggande insatser för att få människor i försörjning.

Automatisering är inte bara teknik, utan det handlar mycket om arbetssätt och förhållningssätt. I Helsingborg pratar man om ATA – Automatisera Tråkiga Arbetsuppgifter. Medarbetare i vård - och omsorgsförvaltningen identifierade 37 potentiella administrativa processer som kunde automatiseras och man började med den som medarbetarna ansåg mest angelägen. Syftet med automatisering i Helsingborg är att frigöra tid för det viktiga arbetet och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer och hämta rapporterna på SKL:s hemisda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2018-07-16

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se