KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Analys av kommuner och regioner i digital infrastruktur

Digg har i uppdrag att stärka välfärdens digitalisering. Nu ska SKR analysera kommuner och regioners förutsättningar för gemensam digital infrastruktur och grunddata.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för kommuner och regioner att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata. Analysen ska göras i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

− SKR välkomnar denna viktiga del i arbetet med välfärdens digitalisering. Vi har under många år lyft fram vikten av gemensam och robust digital infrastruktur, ramverk för grunddata och standardisering som förutsättningar för att Sveriges som land ska kunna ta nästa steg i den digitala omställningen, säger SKR:s ordförande Anders Knape.

Regeringskansliet arbetar sedan tidigare med en gemensam digital infrastruktur för myndigheter och ett nationellt ramverk för grunddata. Nu involveras också kommuner och regioner. Digg ska kartlägga och analysera de särskilda rättsliga, organisatoriska och finansiella förutsättningarna för att kommuner, regioner och privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna vara en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata som nu etableras. Kartläggning och analys ska ske i nära samverkan med SKR och ligga till grund för reella förslag till förändringar utifrån de behov som kommuner och regioner har.

− Detta är ett fundament för att förverkliga en stabil och rättssäker digital utveckling som ger smidig och tillgänglig välfärd för invånarna, samt för att kunna underlätta vardagen för alla de som arbetar i kommuner och regioner, säger Anders Knape.

Läs mer på SKR:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-09-23

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se