KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


  • Kommunernas behov inom Identitet och åtkomst
    Under januari fram till och med april har Inera intervjuat och genomfört workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området identitet och åtkomst.


  • Ökad digital mognad i offentlig sektor
    Forskningskonsortiet SCDI presenterar en mätning som visar att den digitala mognaden i offentlig sektor ökat jämfört med förra året.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se