KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


  • eSams medlemmar skattar sin förmåga till digital samverkan
    Vi vet att vi måste samverka för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men hur är det med förmågan? eSams medlemmar börjar hos sig själva och genomför en självskattning av hur väl den egna organisationen lever upp till det ramverk för digital samverkan som eSam tagit fram.


  • Digitaliseringssnurran
    PTS har publicerat ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunal digitalisering

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se