KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


  • Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling
    I verktyget eBlomlådan kan kommunerna själva värdera sin digitala utveckling. En ny rapport där SKL har sammanställt kommunernas svar kring digitala tjänster och arbetssätt, visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.


  • Digitaliseringskommissionen lämnar sitt slutbetänkande
    Den 15 december lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande, För digitalisering i tiden. Förslaget innehåller fyra rekommendationer till regeringen, bland annat att en ny myndighet inrättas, med ansvar för att främja digitaliseringen.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se