KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


 • KommITS har delat ut 2016 års priser
  Vid KommITS digitaliseringsdagar i Malmö så delades priser ut till Årets IT-partner, Årets Digitaliserings-projekt och årets IT-Personlighet.


 • Kallelse till KommITS årsmöte 2016
  KommITS medlemmar kallas till årsmöte den 26 april kl. 17.00 - 17.30 på Clarion Malmö Live, Malmö.


 • Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan
  Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.


 • Ny medlem i KommITS
  Vi hälsar Nässjö kommun välkommen som medlem i KommITS


 • Rapport om säker digital meddelandehantering
  Det behöver bli enklare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor. SKL har därför tagit fram en rapport med rekommendationer för säker meddelandehantering.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se