KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


 • Nu har anmälan till jubileumskonferensen 2016 öppnat!
  De senaste tjugo åren har varit utmanande för Sveriges kommuner, den tekniska utvecklingen har förenklat vardagen för medborgare och våra verksamheter. Den har medfört besparingar, större delaktighet, kortare beslutsprocesser och ökad transparens.


 • Från ord till digital handling
  SKL i samarbete med eGovlab vid Stockholms universitet bjuder in till ett symposium om ledning och styrning av framtidens informationshantering.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  Nu är nr 4 2015 klart och på väg ut till våra medlemmar. I detta nummer kan du bl a läsa om hur "Digitala Göteborg växlar upp" och om IT-ministern och bredbandsutbyggnaden.


 • SKL vill ha avgiftsfritt informationsutbyte för kommuner
  SKL ställer sig bakom de rekommendationer som e-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. Förbundets yttrande syftar främst till att lyfta kommunsektorns perspektiv och behov.


 • KLASSA underlättar informationssäkerheten
  MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Över hälften av kommunerna arbetar systematiskt med frågan, men mer behöver göras. Därför har SKL tagit fram verktyget KLASSA.


 • Rapport till regeringen om kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015
  Den 1 december rapporterar MSB in resultatet av en omfattande undersökning om Sveriges kommuners informationssäkerhetsarbete till regeringen. Rapporten ger en aktuell bild av hur kommuner arbetar med informationssäkerhet.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se