KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


 • Jubileumskonferens 2016
  2016 firar KommITS 20 år och det gör vi genom en stor jubileumskonferens i Malmö den 25-27 april


 • Uppmaning till landets kommuner
  Resultaten från kommuners självvärdering i eBlomlådan kommer att utgöra underlag till en rapport från SKL om digitaliseringens betydelse för välfärden. Därför uppmanas alla kommuner att senast den 30 november genomföra en självvärdering och publicera sina resultat.


 • Rekommendationer gällande Safe Harbor
  Den 6 oktober underkände EU-domstolen Safe Harbor-regelverket eftersom det inte ger tillräckligt dataskydd. Detta kan påverka kommuner, landsting och regioner i stor utsträckning. Därför har SKL tagit fram rekommendationer för hur medlemsorganisationerna bör agera i väntan på fortsatta direktiv.


 • Presentationer från KommITS Teknikdagar
  Nu hittar du presentationerna från KomMITS Teknikdagar 2015 på vår hemsida.


 • SKL ber Datainspektionen om råd gällande Safe Harbor
  SKL har bett Datainspektionen om vägledning när det gäller EU-domstolens dom som underkänner Safe Harbour-regelverket. Domen kan påverka samtliga molntjänster där det finns en överföring av uppgifter till USA och användningen av sådana tjänster hos kommuner, landsting och regioner.


 • Uppdaterat program för KommITS Teknikdagar
  Nu finns ett uppdaterat program för KommITS teknikdagar.


 • Fortsatt förbättring av kommunernas webbplatser
  Kommunernas webbplatser blir allt bättre, både vad det gäller sökfunktioner och information till företag och antalet e-tjänster ökar.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se