Kommits Digitaliseringsdagar i Malmö 13-15 maj! 

VÄLKOMMEN till vårens mest intressanta och spännande konferenser! Vi på KommITs kan lova att du inte vill missa dessa dagar.

Temat är aktuellt och angeläget.
“Vad AI och ny teknik kan göra för den datadrivna staden!”

Dagarna kommer att erbjuda en mix av inspirerande talare från både kommunal och privat sektor, paneldebatter och praktiska workshops. Vi är glada över att kunna välkomna experter inom området som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet och vi kommer även få ta del av erfarenheter från andra länder.

Vi vet att 2024 kommer att bli ett ekonomiskt tufft år för flera kommuner, därför har KommITs tagit fram en kraftig prisreducering för att kunna ge alla möjligheten att komma. Det är när vi gör det tillsammans som vi skapar magi!
Just nu erbjuder vi därför att ni kan gå två och betala för en, detta gäller fram till den sista januari, så först till kvarn! 

Programmet kommer vara fyllt av:


Implementering av AI i kommunala tjänster:
Erfarenheter och framgångsfaktorer för att integrera AI-teknologier i olika sektorer
Datadriven beslutsfattande: 
Hur kan vi använda data för att fatta informerade och effektiva beslut inom den kommunala verksamheten?
Etiska aspekter av AI: 
Vi diskuterar de etiska övervägandena kring användningen av AI och hur vi kan säkerställa ansvarsfull användning.
Samverkan och kunskapsutbyte: 
Möjligheter att dela erfarenheter och idéer med andra kommuner som redan har tagit steg mot en mer datadriven verksamhet.

Till anmälan

Kommits konferenser genomförs av kollegor, med kollegor, för kollegor! 


in