Fokus på cybersäkerhet, så tyckte deltagarna!

Texter och bilder av Lotta Engelbrektsson

En framgångsrik digital transformation ställer höga krav på säkerhet. De digitala angreppen på kommunerna ökar och blir alltmer avancerade. Temat Cybersäkerhet på KommIts höstkonferens 2023, var därför ett efterlängtat ämne.

Under två dagar i Västerås samlades 134 deltagare från 52 kommuner för att diskutera cybersäkerhet och lyssna på hur andra har hittat lösningar. Johan Thulin, cybersäkerhetsstrateg på SKR, inledde konferensen med sin syn på säkerhetsläget utifrån kommunenkäten och SKR:s medlemsdialog. Därefter följde 28 olika talarpass – allt från hur en liten kommun som Falkenberg har lyckats säkra sina konton för de högsta behörigheterna till en bred överblick av EU:s nya, komplexa regleringar.

I utställningshallen samlades också 99 representanter från sammanlagt 29 olika leverantörer. Under kvällen möttes samtliga deltagare på middagen som serverades på hotell Plaza.

Vi fångade några deltagare för att höra vad de tyckte om årets konferens.

Aron Mober, account manager på Visulised, Solna

Vad tycker du om konferensen?

Aron: Jag är jättenöjd. Vi har haft väldigt många kundmöten och det har varit en bra dialog. Folk har visat ett stort intresse för Zoom Nordic

Vad har varit särskilt intressant

Aron: Det roligaste är att träffa alla människor och få möjlighet att knyta nya kontakter. Jag har också uppskattat arrangemanget runt om med luncherna och middagarna. Då är umgänget mer informellt och blir inte så stelt.

Har du saknat något?

Aron: Det hade varit roligt med någon form av aktivitet som alla kunde göra tillsammans, som bowling eller lazerdome. När man leker ihop är det lätt att skapa nya band.

Foto: Lotta Engelbrektsson

Amanda Salmela och Maria Lawestig, Cisco, Stockholm

Hur har konferensen varit?

Maria: Det har varit väldigt roligt och fantastiskt lärorikt. KommIts  är bland de bästa på att arrangera den här typen av konferenser, om jag jämför med andra. Ur ett leverantörsperspektiv är det förstås också viktigt att våra kunder är här. Den här gången upplever jag att det har varit en bra uppslutning.

Vad har varit bäst?

Maria: Mixen av leverantörernas presentationer och kommunernas berättelser om hur de har implementerat lösningarna. Det finns många svåra frågor, till exempel om hur EU:s direktiv om NIS2 ska tillämpas.

Vad vill du se mer av?

Amanda: Jag tycker att KommIts ska hålla i konceptet som det är nu eftersom det funkar väldigt bra. Under den här konferensen har vi kunnat lyssna på problemformuleringar runt NIS2. Jag önskar att nästa konferens skulle fokusera på hur NIS2 ska implementeras.

Foto: Lotta Engelbrektsson

Linn Pedersson, verksamhetsutvecklare It, Peter Andersson, integrationsutvecklare och Mimmi Rommerfeldt, informationssäkerhetsansvarig på Trollhättans kommun.

Hur har ni haft det?

Linn: Jag har haft det jättebra och inhämtat massor av ny och nyttig information. Det är min fjärde KommItskonferens och jag är alltid nöjd. Men att alla har varit samlade på samma våningsplan den här gången har varit extra bra.

Peter: Att utbyta erfarenheter med andra kommuner är mest givande för mig. Jag har till exempel haft ett intressant samtal med Kungsbacka kommun. Att få namn och ansikten på personer underlättar ifall jag vill söka kontakt.

Vad kommer du minnas mest?

Mimmi: Föreläsningen av Anna Bellman. Hon pratade om vikten av kommunikation vilket jag värnar om i min yrkesroll. Hennes budskap var lätt att ta till sig och det var kul att hon var med. Jag tror hennes dragning var nyttig för alla.

Vad vill ni se som nästa tema?

Peter: Jag tycker att den ska ha rubriken Information och Data, up and coming.

Linn: IOT, Internet of things. Inom det området händer det massor av roliga saker som jag gärna hade dykt ner i under en konferens.

Foto: Lotta Engelbrektsson

Ingemar Ros, digitaliseringsstrateg, Götene kommun.

Vad tycker du om årets tema?

Ingemar: Jag har fått en överflygning av det senaste som händer inom cybersäkerhet, vilket känns bra. Jag tycker också att Ritz hotell har varit ett bra ställe att vara på, särskilt för att utställarna har varit samlade i ett och samma rum. Jag har upptäckt nya leverantörer som inte var så kända för mig sedan tidigare.

Vad har varit bäst?

Ingemar: Allt som handlade om EU-direktiven. Jag upplever att jag har fått bättre insikt i reglerna och vad NIS2 betyder i praktiken. Jag fick en bra sammanfattning av EIdas och Sweden connect.

Har du något önskemål inför nästa konferens?

Ingemar: Vi behöver en fortsättning på säkerhet och allt vi har att förhålla oss till, som Sweden connect och behörighetsbeställingar. Om jag fick önska ett nytt tema skulle rubriken vara Automatisering och data.


in