Medlemsmöte Kommits 24 okt

Kommits styrelse kallar till ett extra möte under höstens konferens i Västerås, anledning är att det finns några valärenden som behöver klaras ut.

Kallelse är utskickad till er som är medlemmar men finns även här.

Välkommen!


in