Digitaliseringsdagar 24-25 oktober 2023

Inbjudan höstkonferens 2023

Cybersäkra kommuner

Hur kommuner kan hantera risker parallellt med införande av lösningar som är ”säkra by default”.

Anmäl dig här!

KommITS IT-dagar 2023 är den bästa mötesplatsen för att få nya erfarenheter, verktyg och kunskaper att ta med sig hem för att säkert kunna digitalisera och leverera de bästa välfärdstjänsterna. Digitaliseringen skapar möjligheter för höjd produktivitet, bättre service och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. För en optimal utväxling av digitaliseringens möjligheter behöver Sveriges kommuner ha en fungerande säker digital infrastruktur.

En framgångsrik digital transformation ställer också krav på säkerhet, vilket har blivit särskilt tydligt i takt med det kraft ökade antalen digitala angreppen på kommunerna. Medvetenheten om digitala sårbarheter behöver öka eftersom angreppen ständigt blir allt mer avancerade. För att uppnå en så god cybersäkerhet som möjligt är viktigt att arbeta både proaktivt och reaktivt.

Med Black tänker vi på hoten utifrån och de åtgärder vi tvingas till för att skydda oss. Sveriges kommuner befinner sig i en tid där den tekniska ut­ vecklingen sker i mycket högt tempo. Det innebär fördelar och nya möjligheter med en tilltagande digitaliser­ing. Digitaliseringen har samtidigt blivit ett krav där effektivitet, globalisering och avancerad teknik även utvecklats till påbud som alla verksamheter behöver förhålla sig till. Verksamheternas konkurrensförmåga och cybersäkerhet är direkt kopplade till hur väl man hanterar en kontinuerlig anpass­ning till digitalisering och teknisk utveckling.

White är där vi bygger lösningar och tjänster och där vi tänkt in skyddet från början, smarta lösningar. Ett dynamisk och proaktiv säkerhetsarbete är det bästa alternativet för att minska riskerna. Säkerhetsarbetet måste innefatta löpande förbättringar och validering av förmågan att motstå attacker.

Kan AI vara lösningen för bättre proaktiv säkerhet? Att analysera och förbättra cybersäkerhet är inte längre en fråga i mänsklig skala. AI och ML är mer exakta och bättre än människor och traditionell programvara på att identifiera mönster som indikerar skadlig programvara och ovanlig aktivitet. AI och ML kan analysera miljontals händelser och snabbt identifiera hot som virus och sårbarhetsattacker.

Detta och mycket mera kommer vi att avhandla i Västerås den 24-25 oktober!

Anmäl dig här!

Styrelsen KommITS


in