Vill slå hål på myterna om digital samverkan

Ulf-Timerdahl-Vasterorts-Foto

Ulf Timerdahl, Sambruk:

Kommunerna är kompisar, inte konkurrenter. Dessutom blir priset lägre om fler är med och delar på kostnaderna. Det hävdar Ulf Timerdahl, verkställande tjänsteperson på Sambruk, när han pratar inför deltagarna på Digitaliseringsdagarna i Sundsvall.

Den stora konferenssalen fylls snabbt när det är Ulf Timerdahls tur att hålla föredrag. Omkring hälften av landets kommuner är redan medlemmar i Sambruk och många som är på plats i Sundsvall är redan förtrogna med föreningen. 

– Sambruk har vuxit ordentligt på senare tid. Även några regioner och kommunalförbund är medlemmar, liksom SKR. Vi jobbar ihop och ibland handlar vi samverkanstjänster tillsammans, säger Ulf Timerdahl.

Föreningen startade för tjugo år sedan med ambitionen att samla kommuner, regioner och regionförbund med samma mål – att effektivisera de digitala processerna.

Grundfilosofin bakom samverkan är enkel: att man alltid är starkare tillsammans. Möjligheten att utveckla nya tjänster ökar och kreativiteten stimuleras av att medlemmarna kan stöta och blöta utmaningarna ihop.

–  Myterna om samverkan är många. Bland annat att gemensamma satsningar tar längre tid att genomföra, lösningarna blir begränsade och passar inte för den enskilda kommunen. 

Ulf Timerdahl vill slå hål på alla gamla fördomar. Han menar att kommunerna är lika, trots sina olikheter, och har alla förutsättningar att utvecklas tillsammans.

– Det har visat sig att de fysiska systemlösningar som tagits fram inom ramen för Sambruk har varit livskraftiga och passar de flesta, säger han.

Goda exempel

För att visa vad föreningen kan åstadkomma tar Ulf Timerdahl  SS 12 000 som exempel. Många medlemmar i föreningen hade stött på samma problem, att olika program inom skolan inte interagerade med varandra. Sambruk tog därför fram en specifikation för informationsöverföring i skolan.

– Projektet har därefter lämnats över till SIS, Svenska institutet för standarder, för att bli en standard. Skolverket finansierade resan, berättar han.

En annan stolthet är Bibblix som är en app som ska främja barnens läslust. Med hjälp av appen kan barn låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor och mobiltelefoner. I dagsläget har över 75 kommuner anslutit sig till samverkan kring Bibblix.

– Samtliga kommuner i region Halland använder appen genom regionens försorg och merparten av kommunerna i Västra Götalandsregionen har anslutit sig genom ett liknande samarbete.

En annan samverkanstjänst är Egil som skapar, underhåller och så småningom raderar elevernas användarkonton i skolan. Där medverkar ett fyrtiootal kommuner och flera It-och utbildningsförbund från norr till söder. 

– Föreningen har också bidragit till och samordnar Digidelnätverket, som ska öka människors digitala delaktighet.

Ulf Timerdahl fortsätter att rada upp föreningens framgångskoncept. Multifråga är en gammal tjänst som nu lanseras i en ny version med fler källor. FixaMinGata är ett kommunalt samverkansprojekt och en nationell e-tjänst för felanmälan i offentlig miljö. Tjänstekollen är ett verktyg för att bedöma digitala lärarresurser i skolan.

– Vi har även skapat ett kompetensnätverk kring e-underskrifter eftersom intresset är så stort ute i kommunerna. Här ingår jurister, arkivarier, verksamhetsutvecklare och digitaliseringsansvariga It-chefer. Nu har all deras erfarenheter sammanställts i en ”best practice” som vi gärna delar med oss av, säger han.

Utgår från medlemmarnas behov

Sambruks styrka är just, enligt Ulf Timerdahl, att föreningen täcker hela landet och krokar arm både regionalt och nationellt. Plus att alla samverkanstjänster delas systerligt och broderligt. 

Om en kommun till exempel tar fram en applikation, som många andra vill dra nytta av, kan den spridas av Sambruk så att alla kan använda den. Sedan delar man på kostnaderna.

– Det är ni som medlemmar som skapar behoven. Sådant ni grunnar på men som verkar för jobbigt och kostsamt att driva igenom. Hos Sambruk finns alla möjligheter att utforska idéer tillsammans med andra.

Ulf Timerdahl poängterar dock att föreningen inte är en leverantör, utan hela idén utgår från att medlemmarna gör saker ihop. För den som vill vara med är det bara att ansluta sig. Medlemskapet består av en insats och en årsavgift som baseras på antalet invånare i kommunen.

– Man skakar hand och sen får man köra. Vi har avtal som hanterar rättigheter och förvaltningsavtal som går ut på att vi delar på kostnaderna.

Ju fler medlemmar, desto mer aktiviteter. Just nu har Sambruk mycket på gång. Ulf Timerdahl berättar att föreningen bland annat undersöker hur en internationell samverkan med öppen källkod kan se ut. Man har också påbörjat ett samarbete med danska kommuner om ett nytt valadministrativt system.

– Nästa steg är att ta oss an andra områden vi funderar på, som AI till exempel. Just nu överväger vi bland annat att starta en think tank om hur vi kan närma oss den pågående AI-revolutionen.

LOTTA ENGELBREKTSON


in