KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Stora behov av insatser för digitalisering i skolan

Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.

År 2023 ska alla nationella prov genomföras digitalt och året innan ska målen i regeringens strategi för digitalisering i skolväsendet vara uppfyllda. För att tydliggöra de insatser som behövs på nationell nivå arbetade SKR för ett år sedan, i samarbete med Skolverket och andra nationella aktörer, fram #skolDigiplan – en handlingsplan för digitalisering i skolväsendet. Planen innehåller 18 förslag på initiativ.

– Vår lägesbeskrivning av handlingsplanen understryker behovet av att staten trappar upp sitt arbete och att samarbetet mellan regeringen och SKR utvecklas. Samtliga 18 initiativ på nationell nivå behöver snart vara genomförda, men tolv är inte ens påbörjade. Huvudmännen behöver bättre förutsättningar att säkerställa att alla barn och ungdomar får tillgång till en likvärdig utbildning, säger Per-Arne Anderson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer på SKR:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-06-11

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se