KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

SKR välkomnar utredning om e-legitimation i tjänsten

SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om betrodda tjänster och hantering av e-legitimering i tjänsten.

Betrodda tjänster och säker digital identitetshantering är avgörande för den digitala utvecklingen, men hittills har det saknats gemensamma lösningar för e-legitimering i tjänsten. Anställda använder idag sin personligt utfärdade e-legitimation för ärenden i tjänsten. Det har skapat problem eftersom en personlig e-legitimation saknar koppling till den arbetsgivare som den anställde representerar. En personlig e-legitimation har också personnummer som identifierare, vilket kan vara en säkerhetsrisk för den enskilde och komplicerar frågor kring ansvar och säkerhet.

– SKR har pekat på detta och på behov av en nationell sektorsövergripande infrastruktur för e-legitimering i tjänsten. Det är positivt att regeringen har hörsammat våra synpunkter. Utredningen behöver även beakta att privata och offentliga utförare måste ges samma förutsättningar i ett digitalt ekosystem för Sverige. Det perspektivet saknas helt i direktivet till utredaren, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har undersökt kommuners, regioners och myndigheters behov av e-legitimering i tjänsten. 89 procent anger att man har behov av en lösning inom sin egen organisation, och 87 procent anger behov att logga in hos andra kommuner, regioner eller myndigheter.

– Idag har vi ett lapptäcke av lösningar för digital identitetshantering som är onödigt tids- och kostnadskrävande. En sektorsövergripande lösning skapar grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att leverera likvärdiga, effektiva och säkra digitala välfärdstjänster i hela Sverige, säger Jenny Birkestad.

Läs mer och hitta länkar till mer information på SKR:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2020-04-01

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se